AERO-EAST-EUROPE d.o.o.
Kraljevo, Srbija
Dimitrija Tucovi
proizvodnja lakih aviona, produces Aluminium Evoluted Light Aircraft
ALPROM
U?ice
Borjak bb
aluminijumska lamperija i lajsne, pokrivni i fasadni limovi, vetar lajsne, snegobrani, uvale, oluci, kablovski priklju?ni ormari 100 i 200A sa postoljima za no?aste osigura?e, aluminijumske, bakarne, pocinkovane i plastificirane trake i limovi
AMIGA
Kraljevo, Srbija
Tike Kolarevi
?eli?ne konstrukcije, proizvodnja, projektovanje, in?enjering
BELI BOR
Vrnja?ka Banja, Srbija
Novo Selo
enterijeri, gradjevina, stolarija drvo, drvo-aluminijum, Al, PVC, aluminijum-drvo, projektovanje, in?enjering, proizvodnja betona,
BELNIK
Mladenovac, Srbija
Kosmajska 139
kompletna linija za hladno valjanje ?ice (kalibrator), proizvodnja re?etkastih nosa?a (binora), proizvodnja armaturnih mre?a, armira?ki pogon
Besplatni mali oglasi SUPERINFO
Kraljevo, Srbija
Cara Lazara 62/54
besplatni oglasi, Kraljevo - K.Mitrovica - Vrnja?ka Banja - Kru?evac- ?a?ak - Ra?ka - Novi Pazar, prodajem kupujem nekretnine, stan, lokal, ku?a, plac, automobil, autodelovi, poljoprivreda, turizam, name?taj, ku?ni aparati, li?ni kontakti, usluge
Betonska galanterija MILICEVIC
Kraljevo, Srbija
Konarevo
betonska galanterija, proizvodnja, prodaja, ugradnja
BOJA-PLAST
Vrnja?ka Banja, Srbija
Novo Selo
uslu?no plastificiranje, plastificiranje procesne opreme, plastificiranje opreme za prehranu - obezbe?ujemo ATEST, rekonstrukcija ba?tenskih garnitura, ograda...plastificiranje kada na licu mesta, obezbe?en prevoz
?ELIK PAK
Vrnja?ka Banja, Srbija
Novo Selo
poluautomatske i automatske ma?ine za pakovanje zrnastih i pra?kastih proizvoda i pra?kastim materijala u papirne kese, ma?ina za pakovanje pellet-a, ma?ine za flekso ?tampu i kartona?u
De?ija konfekcija FILIP
Kraljevo, Srbija
?ibukovac
de?ja konfekcija, proizvodnja i prodaja de?ije konfekcije
DRAGON ELECTRONIC
Kraljevo, Srbija
Ive Andri?a
NOVO - rotiraju?e reklamne kugle, proizvodnja i veleprodaja elektromaterijala
EVROTEHNA
Kraljevo, Srbija
Konarevo 109
fabrika razvodnih ormana, razvodni elektro ormani, ormari
JELADOM
Vrnja?ka Banja, Srbija
Vrnjci
drvene ku?e, projektovanje, proizvodnja, monta?a, etno restorani, zabavni parkovi, elementi za dvori?ta
JP VODOVOD
Kraljevo, Srbija
27.marta br.2
?uvajte vodu, ?tedite vodu, pazite na vodu
Klanica i prerada mesa NID
Kraljevo, Srbija
Tavnik
klanica, prerada mesa
LEDERFLEX
Sombor, Srbija
Prizrenska 4
NOVO ru?ni alati Kraftwerk, proizvodnja za?titne i modne obu?e
LIM-PLAST
Kraljevo, Srbija
Oplani
oprema za mu?u, muzilice, mlekovodi
Metaloplastika a.d. Stopanja
Stari Trstenik
Stopanja
Proizvodnja ambala?e od plasti?nih masa, kompletna opremu za proizvodnju brizgane i duvane plastike. Duvana ambala?a izraduje se do 3 litra zapremine Brizgani proizvodi rade se do 500 grama. Vr?imo signiranje proizvoda metodom tampon i sito ?tampe
METALOTITAN
Vrnja?ka Banja, Srbija
Kneza Milo?a
specijalizovani proizvo?a? opreme od prohroma za ugostitelstvo, medicinu, prehrambenu i hemijsku industriju
MG alatnica
Vrnja?ka Banja, Srbija
Novo Selo
konstruisanje i izrada alata za brizganu i duvanu plastiku, gumu, liv pod pritiskom, ?tance itd, projektovanje i izrada ma?ina za duvanje PET ambala?e, glodanje na CNC ma?inama, obrada na erozimatu elektrodom i ?icom, bru?enje cilindri?no i ravno
MIIA CAFFE
Kraljevo, Srbija
Ba
Miia kafa , hot chocolate, proizvodnja kafe, crna, bela, le?nik, jagoda,
Obu?a BATA i SEKA
Kraljevo, Srbija
Bra?e Jovanovi?
veleprodaja i maloprodaja obu?e B&S i Marko Tozzi
PAPIR PRODUKT
Kraljevo, Srbija
Jar
pekara, hleb, BRISTOL voda, sokovi
POMAK
Kraljevo, Srbija
Ži?a
linija za proizvodnju koncentrata, mlinovi prekrupa?i - ?eki?ari, krunja?i, pru?ni i trakasti transporteri, kofi?asti elevatori, mlinovi za detelinu...
POMAK doo
Kraljevo, Srbija
linija za pra?kaste materijale za zavr?ne radove u gra?evinarstvu, me?alica za pastozne dekorativne maltere, kofi?asti elevator, drobilica za kamen, disolverski me?a?, silosni otpra?iva? sa vazdu?nim otresanjem vre?a
RADEX
Kraljevo, Srbija
Ratina
veleki izbor novih i polovnih gra?evinskih ma?ina, servis i delovi, veleprodaja-maloprodaja oplemenjene i furnirane iverice, post forming, medijapan, furnirani medijapan, lesonit, okov, rezanje po meri i ABS kantovanje
RADIJATOR Inženjering
Kraljevo, Srbija
proizvodnja kotlova za centralno grejanje, kotlovi na pelet
RELAX SAN
Kraljevo, Srbija
?ibukova?ki partizani 13
proizvodnja du?eka svih dimenzija, francuski lež?aj, kreveti, kau?i
RGS
Kraljevo, Srbija
Mrsa?
vodovod, kompenzator MDK, vazdu?ni ventili
Roletne ROLO-AS
Kraljevo, Srbija
Samaila
stolarija, roletne aluminijumske, plasti?ne, venecijaneri, trakaste zavese
ROLEX
Kraljevo, Srbija
Mataru
PVC i ALU roletne, trakaste zavese, venecijaneri, harmo vrata, proizvodnja PVC okova, rebraste cevi, rolo gara?na vrata, usluge plastificiranja, creva za polivanje, dozne, cevi za plastenike
SIMKOM
Kraljevo, Srbija
Cvetke 70a, Ladjevci
proizvodnja kartonske ambala?e, prodaja name?taja
Steel-impex doo, Ba
Kraljevo
Stari aerodrom
otkup i prerada sekundarnih sirovina
SUPERINFO oglasnik
Kraljevo, Srbija
Cara Lazara 62
besplatni mali oglasi, halo oglasi, poslovni oglasi, na trafikama Kraljevo, Vrnja?ka Banja, Kru?evac, Trstenik, ?a?ak, Ra?ka, Novi Pazar, Kosovska Mitrovica
SWISS-SISTEM GS
Kraljevo, Srbija
Adrani
izrada konstrukcija i prodaja cevi profilisanih, crnih ?avnih, L profila, unp profila, se?enje i savijanje TVL i HVL po ?elji kupca
SZR DV METAL
Kru?evac, Srbija
Cankareva 7/48
proizvodnja brava, okova, ograda i terasa
TERMOINVEST
Kraljevo, Srbija
proizvodnja industrijske armature od svih liva i ?elika No 15 - No 300, Np 6,16, 25/40 abri, ravno zaporni i regulacioni, nepovratni ventili, hvata?i ne?isto?e, grlate, ravne i slepe prirubnice, prirubni?ki setovi, gumeni kompenzatori, ventili sigur.
TRGOELEKTRO
Kraljevo, Srbija
Milunke Savi?
NOVO elektri?ni kotlovi e-line, proizvodnja, servis i remont elektri?nih, proizvodnja termo blokova, ovla??eni servis gasnih kotlova Sime, Imergas i Demir Dokum, ugradnja klima ure?aja
UNIKAT
Vrnja?ka Banja, Srbija
Novo Selo
projektovanje i opremanje enterijera, izrada komadnog name?taja od drveta i plo?astih materijala, gra?evinska stolarija, kuhinje, ameri?ki plakari, drveno stepeni?te...
ZTR ZE
Kraljevo, Srbija
Ive Andri
proizvodnja svih vrsta metli, papu?a, klompi...
 
:: vrh strane ::